Картина написана и подарена на Юбилей друга!

60х70, холст,масло, апрель 2016 г.